Anneli Valdmann – üks kogemusnõustamise maaletoojatest

Anneli jagab end kolme ameti vahel – ta on psühholoog, superviisor ja koolitaja. Vestlesime Anneliga ühel kenal sügispäeval kohvikus „Lummus“ kogemusnõustamise minevikust, olevikust ja tulevikust.

Kes on üldse kogemusnõustaja ja kust ta tuli?

Kogemusnõustaja on kaasteeline, võrdne kõrvalolija ja toetaja, ta aitab inimesel näha lahendusi, kuulab ja on toeks rasketel eluetappidel.

Kogemusnõustamise idee on maailmas juba päris vana. Juba 1830 aastatel Prantsusmaa psühhiaatriakliinikutes toetasid paremas seisus kliinikumi patsiendid teisi patsiente. Samuti on aastakümneid toetanud vähihaiged teisi vähihaigeid või neeruhaiged teisi neeruhaigeid.

Eestis on kogemusnõustamise riiklik teenus alates aastast 2015, tegevust koordineerib Kogemusnõustajate Koda.

Meil on viimasel ajal järjest rohkem juurde tulnud kogemusnõustajaid, kelle teemaks on vaimne tervis – tööalane läbipõlemine, ärevushäired ja depressioon.  

Vaimse tervisega kimpus oleval inimesel võib tekkida küsimus: „Millal minna kogemusnõustaja, millal psühholoogi või psühhiaatri jutule?“

Kui inimene pelgab minna psühholoogi või psühhiaatri juurde, siis oleks hea alustada kogemusnõustajast. See on võrdsete tasand ja kui probleemid pole väga keerulised, siis kogemusnõustajast piisab. Kui ei piisa, siis kogemusnõustaja saab edasi soovitada psühholoogi või psühhiaatri juurde. Kuna viimased ei jaga oma lugu ja vahel ei teki usalduslikku suhet, siis võivad psühholoogid ja psühhiaatrid hoopis lisateenusena pakkuda kogemusnõustamist, mille käigus võib inimene paremini avaneda.

Kogemusnõustaja saab ka olla ennetavas rollis oma ettevõttes või asutuses, märgates ja aidates oma kolleege kõrge tööstressi maandamisel või läbipõlemise ennetamisel. Esmatasandi märkajana saab ta aidata kui kolleegil on depressioon ligi hiilimas.

Mille alusel valida endale kogemusnõustajat?

Esimene valik oleks otsida nõustaja, kellel on sama kogemus. Depressiooni puhul depressiooni kogemusega isik või läbipõlemise korral läbipõlemise kogemusest õppinud isik. Kogemusnõustajad on õppinud ka kriisinõustamist ehk siis ka mõnes muus raskemas olukorras saab kogemusnõustaja vähemalt esmakohtumisel abiks olla.
Anneli rõhutab, et hea väljaõppega ja eetiliselt töötava nõustaja leidmise osas tasub eelnevalt teha kodutööd. Täna on üks kindel koht, kust häid kogemusnõustajaid otsida, kogemusnõustajate koja register. Seal on tunnustatud kogemusnõustajad nime järgi leitavad, nad on ka eelnevalt kontrollitud, et nõutav väljaõpe oleks olemas ja poleks rikkumisi kogemusnõustaja eetikakoodeksi vastu.

Missugune on kogemusnõustamise lähitulevik?

Kogemusnõustajate osakaal kasvab ja kõik ei pea tormama kohe maailma parandama, piisab ka sellest, kui kogemusnõustaja saab olla toeks iseendale ja oma lähedastele.

Tulevikus loodame, et igas külas oleks oma kogemusnõustaja, kes saab aidata oma inimesi esmase toe pakkujana.

 

Autor: Eve Keerus-Jusupov