Kuidas muuta ennast läbi isikuseomaduste?

Missugune on su iseloom? Kas oled ekstravert või introvert? Kergesti ärrituv või tujukas? Kas sinus on iseloomujooni, mida sa muudaksid, kui saaksid?

Iseloom määrab meie isiksuse. Selle moodustavad üpris stabiilsed omadused, mille käivitavaks jõuks on meie mõtte-, tunde- ja käitumismustrid. Aga kuidas siis muuta ennast?

Psühholoogid olid pikka aega arvamusel, et meie iseloom kujuneb põhiosas välja varases lapsepõlves ja püsib sarnasena kogu elu jooksul. Tänapäeval on aga see arvamus ümber lükatud – iseloomu saab muuta.

Isiksust iseloomustuvad omadused – nii positiivsed kui ka negatiivsed.

Isiksuseomadusi saab paigutada viide põhikategooriasse. Siin on välja toodud positiivsed omadused, negatiivsed oleks nende vastandid. Nt, ekstravert – introvert, avatud – kinnine, stabiilne – neurootiline, meeldiv – vaenulik jne.

Isiksuseomaduste 5 põhikategooriat

Ekstravertsus. Ekstraverdid on seltskondlikud, neil on palju energiat ja ühiselt on nad suhtlust nõudvates olukordades edukad.

Iseloomuomadus on extravert

Omadused: aktiivne, julge, riskialdis, energiline, tugev, sundimatu, jutukas, sõnaosav, ennast kehtestav.

Avatus. Avatud inimestele meeldivad seiklused, nad otsivad uudsust ja võtavad väljakutseid julgelt vastu. Nad on loomingulised, taibukad ja suure kujutlusvõimega. Omadused: innovaatiline, mitmekülgne, loov, fantaasiarikas.

Emotsionaalne stabiilsus. Emotsionaalselt stabiilsed inimesed on rahulikud, lõdvestunud ja enesekindlad. See iseloomuomadus on vastand neurootilisusele omasele tujukale, kergesti ärrituvale ja muutlikule meelelaadile. Omadused: enesekindel, rahulolev, rahulik, lõdvestunud, tasakaalukas, julgustav, kindel, vastupidav, seltsiv.

Meeldivus. Meeldivad inimesed on sõbralikud, kaastundlikud ja soojad. Nendega on mõnus koos olla ja nad arvestavad teiste inimeste tunnetega. Omadused: abivalmis, teistega arvestav, soe, helde, koostööaldis, meeldiv, usaldav.

Kohusetundlikkus. Kohusetundlikud inimesed on meistrid enesekontrollis ja tõhususes. Nad on tavaliselt puhtuse- ja korraarmastajad ning näitavad otsuste tegemisel üles hoolikust ja põhjalikkust. Nende peale võib loota, nad teevad iga töö ära. Omadused: tõhus, kiire reaktsiooniga, süsteemne, põhjalik, korraarmastaja, praktiline.

Millal on parim aeg enese muutmiseks?

Lihtne lühike vastus sellele küsimusele on – kohe praegu. Aga reeglina on alustamine sageli kõige raskem samm.

Pea meeles, et lihtalt proovimine oma isiksust muut võib võtta igavesti kaua aega, aga kui muutusele pühendud, siis on see tehtav ja võib toimuda kõigest 100 päevaga.

Ühel või teisel eluetapil leiavad peaaegu kõik inimesed enda juures midagi, mida nad sooviksid muuta.

Tahaks olla suheldes kannatlikum, vähem viriseda asjade üle, mida nagunii ei saa muuta, hoida rohkem enda ümber puhtust ja korda, mitte hilineda, pidada kokkulepetest kinni jne.

Iseloomuomaduse muutmine koosneb 4 sammust:

 • I etapp: mõtled muutuse tegemisest, aga oled veel kahevahel ja võib-olla jääb puudu veendumusest, et muutus on võimalik. Paljud inimesed on selles etapis aastaid kui mitte aastakümneid. Vabandusi, miks mitte muutuda, on kerge leida. Vahel on vaja siin jõulist välist päästikut, mis annab teada, et nüüd aitab – aeg on muutusteks käes.
 • II etapp: ebalus on seljataha jäänud ja otsus vastu võetud. Selleks, et tagada edu planeerimisetapis, on oluline teha konkreetne muutuste kava. Nt, ma soovisin olla rohkem korraarmastaja. Selleks on mul paika pandud kindlad tegevused, mida iga päev teen – peale tööpäeva teen töölaua korda, iga päev puhastan kodus ära ühe pinna või osa ruumist (põrand, kraanikauss, kapipealne jne). Ja olengi hakanud hoidma enda ümber rohkem puhtust ja korda.
 • III etapp: isiksust muuta on paras proovikivi ja siin etapis võivad tekkida väiksemad või suuremad tagasilangused. Väike tagasilangus on ühekordne vana käitumise juurde tagasipöördumine, suurem tagasilangus tähendab, et võtad vana käitumismalli jälle suures osas tagasi. Teadmine, et väikesed tagasilangused on tegutsemisetapis tavalised ja ajutised, aitab vältida tunnet, et olukord pole kontrolli all või ei suuda muutuda. Soovitan sul juba väike tagasilangus nö sisse planeerida. Nt, soovisin hakata vara ärkama. Lihtne – järgmised 30 päeva ärkan kell 6.00. Aga tegelikult nädalavahetusel see ei õnnestunud. Tegin enda jaoks siin järeleandmise, tööpäevadel ärkan kell 6.00 ja laupäeval-pühapäeval kell 7.00.
 • IVetapp: kui uus käitumis- ja mõtlemismuster on kord uueks harjumuseks saanud, liigume edasi hoidmise etappi. Siin on juba lihtsam, kuna uued oskused on muutunud ka automaatseteks tegevusteks. Tagasilangusi võib olla, aga neid ennetada ja tagasi uue harjumuse juurde tulla on lihtsam.

Näide, kuidas muuta end kohusetundlikumaks

Toon siin ühe näite. Nt võib olla eesmärgiks pandud saada kohustundlikumaks.

Planeerimise etapis anna iseendale hinnang, kui kohusetundlik oled. Nt,

 • kas teed tavaliselt oma tööd põhjalikult?
 • Kas oled harva hooletu?
 • Kas teised arvavad, et oled usaldusväärne töötaja?
 • Kas oled harva laisk?
 • Kui mõne ülesande endale võtad, kas teed selle õigeaegselt ära?
 • Kui plaani teed, kas tegutsed plaani järgi?
 • Kas tähelepanu on raske hajutada?
 • Kas oled üldiselt puhtust ja korda armastav inimene?
 • Kas täidad oma ülesandeid hoolikalt või püüad teha mitut asja korraga? Jne

Pane paika prioriteedid

Kohusetundlikud inimesed jätavad piisavalt aega prioriteetsematele ülesannetele ja teevad need tähtajaks ära. Selle asemel, et hüpata ühelt ülesandelt teisele, tee nimekiri kõigest, mida sul teha tuleb ja pane asjad tähtsuse järjekorda. Tee kõigepealt ära kõige kiireloomulisem ja olulisem asi ja seejärel järjest muud nimekirjas olevad tegevused. Abiks võib su siin olla TOP Tervise 100 päeva märkmik.

Planeeri ette

Tulevikus toimuvaks valmistumine ja planeerimine muudab su võimekamaks ja süsteemsemaks. Saad teha sellest regulaarse rutiinse tegevuse nii, et vaatad õhtul üle järgmise päeva plaanid ja valmistad nö järgmise päeva ette. See aitab muuhulgas ka stressi vähendada, kuna stressi üks põhjuseid on tunne, et ei valitse olukorda. Ühtlasi toob ka rahulikuma une, ei pea muretsema järgmise päeva pärast.

Väldi mitme asja korraga tegemist

Kui inimesed teevad mitut asja korraga, siis tekib neil tunne, et nad saavad rohkem tehtud, aga tegelikkuses on nad vähem tõhusad, sest teevad rohkem vigu. Keskendu ühele tegevusele korraga ja tee see lõpuni, enne kui järgmise tegevuse käsile võtad.

Mediteeri

Teadliku hetkes olemise ja meditatsiooni harjutamine parandab su keskendumisvõimet ja tähelepanu. See aitab kõrvale lükata segajad ja suvalised mõtted, mis ei ole sooritatava ülesandega seotud. Proovi meie meditatsioone, lehel on nii hingamisharjutusi rahunemiseks ja lõdvestumiseks, kui ka lihtsamaid meditatsioone.

Pööra tähelepanu ajale

Vaata oma päevakava üle ja jäta oma nimekirjas oleva ülesande sooritamiseks kindel ajavahemik. Realistlik ajavahemik aitab vältida vaimset väsimust ja saad igale asjale paremini keskenduda.

Maga piisavalt

Üks suurimaid tähelepanematuse põhjustajaid on ebapiisav uni. Kui ööund nappis, siis püüa päeva jooksul teha miniuinak. Tean omast käest, et 10-minutiline uinak annab suurepärase laengu.

Vähenda kola hulka

Kola täis ja korratu töölaud võib põhjustada stressi. Kord nädalas võiks ära visata, kustutada või anda mittevajalikud asjad, sh dokumendid, e-kirjad jne.

Loo endale rutiin

Tänu digiasjadele saame pidevalt e-kirju, sõnumeid, teateid ja teavitusi. Kui püüad parandada kohusetundlikkust, siis loo endale igapäevane rutiin, et töö- ja puhkeaeg oleks tasakaalus. Kui oled vaimselt või füüsiliselt kurnatud, siis on ka raskem kohusetundlikult teha kõike, mida oled lubanud.

Liiguta ennast

Regulaarne füüsiline trenn aitab suurendada enesekontrolli ja lükata rahulolu saavutamist edasi.

Aeglusta tempot

Püüd teha kõike välgukiirusel võib panna sind arvama, et oled tõhus, aga kiire mõtetegevus tõstab su tehtavate vigade arvu, vähendab tootlikust ja tekitab stressi ning ärevust. Lihtsalt tempo aeglustamine võib parandada su täpsust, tõhusust ja tuju.

Kõrvalda segajad

Kui püüad millelgi kohusetundlikult keskenduda, siis eemalda nutiseadmed ja teised segajad.

Kokkuvõtteks

Nagu näed, siis iseloomu muutmine tähendab kõigepealt analüüsi – kuidas praegu läheb ja teadmist ning konkreetset plaani, mida ja kuidas muutus tekitada.

Analoogselt loo enda soovitud iseloomuomaduse muutmise plaan, tegutse ja hoia seda.

Soovin sulle edukat iseloomu muutmist!