03.05.2022 toimus Zoomis infopäev kogemusnõustajatele.

Infopäeva teemad:
  1. Töövõime hindamine ja töövõimetoetuse taotlemine
  2. Töötukassa teenused vähenenud töövõimega inimestele
  3. Tööalase rehabilitatsiooni teenus
Koolitaja Aira Kuusk on Töötukassa juhtumikorraldaja.
Küsimuste, kogemuste ja mõtetega toetas kogemusnõustaja Jana Laanemets ja Zoomi perenaine oli Eve Keerus-Jusupov.
Telli salvestuse järelevaatamine